~Het Complexe vereenvoudigen

~Het Wijze implementeren

~Het Aanwezige ontwikkelen

~Het Goede cultiveren

~Het Schone waarderen

Passie

Sinds 1999 ben ik met hart & ziel actief in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Mensen bijstaan en gidsen doorheen bewustwording en transformatie, hen enthousiast in beweging brengen ter bevordering van hun biopsychoemotioneel, relationeel, professioneel en spiritueel welzijn: het vuurt mijn hart aan en vormt dé onmiskenbare rode draad doorheen mijn curriculum vitae.

Passie is ‘missie-in-actie’ en mijn passie is, kort samengevat en gedragen vanuit de 5 bovenstaande deugden: (inspireren tot) een G.E.B.A.L.D. leven, namelijk een ‘gezonder, efficiënter, bewuster, authentieker, liefdevoller en dankbaarder’ leven. Deze missie-in-actie heeft vervolgens tot volgend logo geleid.

Een greep uit mijn geliefkoosde activiteiten:

Crisissen vastpakken – knopen ontwarren – talenten (h)erkennen – conflicten uitklaren – helpen bij creatieve vormgeving – begeleiden van transities – inspireren van (bege-) leiders en andere voorbeeldfiguren – verhogen van persoonlijke en teameffectiviteit – sensibiliseren van bewustwording en zelfsturing – harmoniseren van polariteiten – cultiveren van assertief-empathische communicatie – verbreden van de spirituele focus