~Het Complexe vereenvoudigen

~Het Wijze implementeren

~Het Aanwezige ontwikkelen

~Het Goede cultiveren

~Het Schone waarderen

Passie

Sinds 1999 ben ik met hart & ziel actief in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Mensen enthousiast in beweging brengen ter bevordering van welzijn in lichaam-geest, relatie, werk en leven, het vormt dé rode draad doorheen mijn curriculum vitae.

Passie is 'missie-in-actie' en mijn passie is, kort samengevat en gedragen vanuit de 5 bovenstaande deugden: (inspireren tot) een G.E.B.A.L.D. leven, namelijk een 'gezonder, efficiënter, bewuster, authentieker, liefdevoller en dankbaarder' leven. Deze missie-in-actie heeft vervolgens tot volgend logo geleid.

Een greep uit mijn geliefkoosde activiteiten:

Crisissen vastpakken - knopen ontwarren - talenten (h)erkennen - conflicten uitklaren - helpen bij creatieve vormgeving - begeleiden van transities - inspireren van (bege-) leiders en andere voorbeeldfiguren - verhogen van persoonlijke en teameffectiviteit - sensibiliseren van bewustwording en zelfsturing - harmoniseren van polariteiten - cultiveren van assertief-empathische communicatie.