Crisis- & arbeidspsycholoog

Bedrijfscoach - trainer

Motiverend spreker

Ruime expertise

in Geestelijke Gezondheidszorg & HR

Uw deskundige gids

bij (inter) menselijke kwesties

Doelpubliek

Mijn expertise is opgebouwd door studie en ervaring als klinisch en crisispsycholoog-therapeut (en leidinggevende) in 1e, 2e en 3e lijnszorg en als arbeidspsycholoog (HR-opdrachten) in opleiding, coaching, supervisie en intervisie.

Ik richt mij enerzijds tot individuele particulieren (jong en oud) en professionals die in angst, crisis en vertwijfeling vertoeven en neutraal-deskundig advies, begeleiding of therapie zoeken.

Anderzijds richt ik mij tot koppels die met onhoudbare spanning(en) of met een (nakende) breuk te kampen hebben en een helder-objectieve kijk en aanpak kunnen gebruiken.

Ook richt ik mij tot zaakvoerders, zelfstandigen of opleidingsverantwoordelijken binnen een organisatie die de welzijns- en ontwikkelingsnoden, -zorgen en -belangen proactief, crisis- en arbeids’wijs’ behartigen.

Tot slot richt ik mij via blog, podcast en workshops tot alle enthousiaste leer- en groeigericht zielen met een grote interesse voor inspirerende en praktische levenspsychologie en -kunst.